ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ONLINE

ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΡΚΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
FTXC25A-RXC25C Daikin €640.00
FTXP25-RXP25 Daikin €870.00
FTXP35-RXP35 Daikin €955.00
FTXP50-RXP50 Daikin €1,580.00
FTXP60-RXP60 Daikin €1,780.00
FTXP71-RXP71 Daikin €2,120.00
FTXJ25MW-RXG25M WHITE Daikin €1,460.00
FTXJ35MW-RXJ35M WHITE Daikin €1,680.00
FTXJ50MW-RXJ50M WHITE Daikin €2,445.00
FTXJ25MS-RXJ25M SILVER Daikin €1,560.00
FTXJ35MS-RXJ35M SILVER Daikin €1,785.00
FTXJ50MS-RXJ50M SILVER Daikin €2,600.00
FTXΖ25Ν-RXΖ25Ν Daikin €2,850.00
FTXΖ35Ν-RXΖ35Ν Daikin €3,080.00
FTXΖ50Ν-RXΖ50Ν Daikin €3,275.00
FTXA25AW/RXA25A Daikin €1,810.00
FTXA35AW/RXA35A Daikin €2,060.00
FTXA42AW/RXA42A Daikin €2,500.00
FTXA50AW/RXA50A Daikin €2,870.00
FTXA25AS/RXA25A Daikin €1,900.00
FTXA35AS/RXA35A Daikin €2,160.00
FTXA42AS/RXA42A Daikin €2,620.00
FTXA50AS/RXA50A Daikin €3,000.00
FTXA25AT/RXA25A Daikin €1,960.00
FTXA35AT/RXA35A Daikin €2,230.00
FTXA42AT/RXA42A Daikin €2,700.00
FTXA50AT/RXA50A Daikin €3,110.00
FTXΜ25Μ-RXΜ25Μ Daikin €1,155.00
FTXΜ35Μ-RXΜ35Μ Daikin €1,355.00
FTXΜ42Μ-RXΜ42Μ Daikin €1,610.00
FTXΜ50Μ-RXΜ50Μ Daikin €1,950.00
FTXΜ60Μ-RXΜ60Μ Daikin €2,250.00
FTXΜ71Μ-RXΜ71Μ Daikin €2,500.00
FVXG25K-RXG25L Daikin €1,860.00
FVXG35K-RXG35L Daikin €2,180.00
FVXG50K-RXG50L Daikin €3,560.00
FBA35A/RXM35M9 Daikin €1,960.00
FBA50A/RXM50M9 Daikin €2,465.00
FBA60A/RXM60M9 Daikin €2,670.00
FBA71A/RZASQG71MV1 Daikin €2,840.00
FBA100A/RZASG100MY1 Daikin €3,790.00
FBA125A/RZASG125MY1 Daikin €4,530.00
FBA140A/RZASG140MY1 Daikin €5,210.00
FBA71A/AZAS71MV1 Daikin €2,570.00
FBA100A/AZAS100MY1 Daikin €3,270.00
FBA125A/AZAS125MY1 Daikin €3,790.00
FBA140A/AZAS140MY1 Daikin €4,560.00
FCAG35A/RXM35M9 Daikin €1,810.00
FCAG50A/RXM50M9 Daikin €2,195.00
FCAG60A/RXM60M9 Daikin €2,480.00
FCAG71A/RZASG71MV1 Daikin €2,970.00
FCAG100A/RZASG100MY1 Daikin €3,610.00
FCAG125A/RZASG125MY1 Daikin €4,200.00
FCAG140A/RZASG140MY1 Daikin €4,560.00
FCAG71A/AZAS71MV1 Daikin €2,700.00
FCAG100A/AZAS100MY1 Daikin €3,090.00
FCAG125A/AZAS125MY1 Daikin €3,460.00
FCAG140A/AZAS140MY1 Daikin €3,910.00
FDXM25F3/RXM25M9 Daikin €1,470.00
FDXM35F3/RXM35M9 Daikin €1,720.00
FDXM50F3/RXM50M9 Daikin €2,090.00
FDXM60F3/RXM60M9 Daikin €2,375.00
FFA25A/RXM25M9 Daikin €1,740.00
FFA35A/RXM35M9 Daikin €1,840.00
FFA50A/RXM50M9 Daikin €2,200.00
FFA60A/RXM60M9 Daikin €2,490.00
FNA25A/RXM25M9 Daikin €1,545.00
FNA35A/RXM35M9 Daikin €1,665.00
FNA50A/RXM50M9 Daikin €2,125.00
FNA60A/RXM60M9 Daikin €2,495.00
FTXF25A/RXF25A Daikin €580.00
FTXF35A/RXF35A Daikin €655.00
FTXF50A/RXF50A Daikin €990.00
FTXF60A/RXF60A Daikin €1,150.00
FTXF71A/RXF71A Daikin €1,430.00
FVA71A/RZASG71MV1 Daikin €2,975.00
FVA100A/RZASG100MY1 Daikin €3,610.00
FVA125A/RZASG125MY1 Daikin €4,075.00
FVA140A/RZASG140MY1 Daikin €4,585.00
9000 Midea Blanc 32 €429.00
12000 Midea Blanc 32 €455.00
18000 Midea Blanc 32 €715.00
24000 Midea Blanc 32 €905.00
9000 Midea Mission 32 €535.00
12000 Midea Mission 32 €565.00
18000 Midea Mission 32 €835.00
24000 Midea Mission 32 €1,095.00
12000 Midea Vertu Plus €599.00
18000 Midea Vertu Plus €835.00
12000 Midea 4way €1,030.00
18000 Midea 4way €1,255.00
24000 Midea 4way €1,500.00
48000 Midea 4way €2,850.00
12000 Midea Duct €940.00
18000 Midea Duct €1,190.00
24000 Midea Duct €1,475.00
36000 Midea Duct €2,820.00
48000 Midea Duct €2,900.00
24000 Midea Cabinet MFM €1,665.00
55000 Midea Cabinet MFM €3,095.00
9000 Bora GWH 09AAB-K6DNA3A €420.00
12000 Bora GWH 12AAB-K6DNA3A €470.00
16000 Bora GWH 18AAD-K6DNA1B €620.00
18000 Bora GWH 18AAD-K6DNA1A €740.00
24000 Bora GWH 24AAE-K6DNA4C €870.00
9000 Skyworth Delfin €375.00
12000 Skyworth Delfin €399.00
18000 Skyworth Delfin €710.00
24000 Skyworth Delfin €810.00
Air Cleaner MC70L Daikin €460.00
Total:
First Name:
Last Name:
Delivery Address:
Email:
Phone:
Notes:
- Delivery in 5 working days
- Prices include V.A.T.