ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ONLINE

ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΡΚΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
FTXJ25MW-RXG25M WHITE Daikin €1,555.00
FTXJ35MW-RXJ35M WHITE Daikin €1,785.00
FTXJ50MW-RXJ50M WHITE Daikin €2,615.00
FTXJ25MS-RXJ25M SILVER Daikin €1,680.00
FTXJ35MS-RXJ35M SILVER Daikin €1,910.00
FTXJ50MS-RXJ50M SILVER Daikin €2,780.00
FTXΖ25Ν-RXΖ25Ν Daikin €3,130.00
FTXΖ35Ν-RXΖ35Ν Daikin €3,385.00
FTXΖ50Ν-RXΖ50Ν Daikin €3,565.00
FTXA25AW/RXA25A Daikin €1,900.00
FTXA35AW/RXA35A Daikin €2,160.00
FTXA42AW/RXA42A Daikin €2,625.00
FTXA50AW/RXA50A Daikin €3,015.00
FTXA25AS/RXA25A Daikin €1,995.00
FTXA35AS/RXA35A Daikin €2,265.00
FTXA42AS/RXA42A Daikin €2,750.00
FTXA50AS/RXA50A Daikin €3,150.00
FTXA25AT/RXA25A Daikin €2,060.00
FTXA35AT/RXA35A Daikin €2,340.00
FTXA42AT/RXA42A Daikin €2,835.00
FTXA50AT/RXA50A Daikin €3,265.00
FTXΜ25N-RXΜ25N9 Daikin €1,185.00
FTXΜ35N-RXΜ35N9 Daikin €1,380.00
FTXΜ42N-RXΜ42N9 Daikin €1,660.00
FTXΜ50N-RXΜ50N9 Daikin €1,920.00
FTXΜ60N-RXΜ60N9 Daikin €2,205.00
FTXΜ71N-RXΜ71N9 Daikin €2,510.00
FVXG25K-RXG25L Daikin €1,860.00
FVXG35K-RXG35L Daikin €2,180.00
FVXG50K-RXG50L Daikin €3,560.00
FBA35A9/RXM35N9 Daikin €2,050.00
FBA50A9/RXM50N9 Daikin €2,580.00
FBA60A9/RXM60N9 Daikin €2,790.00
FBA71A/RZASQG71MV1 Daikin €2,975.00
FBA100A/RZASG100MY1 Daikin €3,975.00
FBA125A/RZASG125MY1 Daikin €4,795.00
FBA140A/RZASG140MY1 Daikin €5,510.00
FBA71A/AZAS71MV1 Daikin €2,695.00
FBA100A/AZAS100MY1 Daikin €3,430.00
FBA125A/AZAS125MY1 Daikin €3,975.00
FBA140A/AZAS140MY1 Daikin €4,785.00
FCAG35B/RXM35N9 Daikin €1,910.00
FCAG50B/RXM50N9 Daikin €2,315.00
FCAG60B/RXM60N9 Daikin €2,615.00
FCAG71B/RZASG71MV1 Daikin €3,130.00
FCAG100B/RZASG100MY1 Daikin €3,800.00
FCAG125B/RZASG125MY1 Daikin €4,420.00
FCAG140B/RZASG140MY1 Daikin €4,800.00
FCAG71B/AZAS71MV1 Daikin €2,850.00
FCAG100B/AZAS100MY1 Daikin €3,255.00
FCAG125B/AZAS125MY1 Daikin €3,645.00
FCAG140B/AZAS140MY1 Daikin €4,120.00
FDXM25F9/RXM25N9 Daikin €1,530.00
FDXM35F9/RXM35N9 Daikin €1,800.00
FDXM50F9/RXM50N9 Daikin €2,185.00
FDXM60F9/RXM60N9 Daikin €2,490.00
FFA25A9/RXM25N9 Daikin €1,810.00
FFA35A9/RXM35N9 Daikin €1,915.00
FFA50A9/RXM50N9 Daikin €2,290.00
FFA60A9/RXM60N9 Daikin €2,600.00
FNA25A9/RXM25N9 Daikin €1,615.00
FNA35A9/RXM35N9 Daikin €1,740.00
FNA50A9/RXM50N9 Daikin €2,225.00
FNA60A9/RXM60N9 Daikin €2,615.00
FTXC25B/RXC25B Daikin €610.00
FTXC35B/RXC35B Daikin €685.00
FTXC50B/RXC50B Daikin €1,040.00
FTXC60B/RXC60B Daikin €1,205.00
FTXC71B/RXC71B Daikin €1,500.00
FVA71A/RZASG71MV1 Daikin €3,120.00
FVA100A/RZASG100MY1 Daikin €3,785.00
FVA125A/RZASG125MY1 Daikin €4,275.00
FVA140A/RZASG140MY1 Daikin €4,810.00
9000 Midea All Easy Α++/Α+++ with WIFI €525.00
12000 Midea All Easy Α++/Α+++ with WIFI €555.00
18000 Midea All Easy Α++/Α+++ with WIFI €825.00
24000 Midea All Easy Α++/Α+++ with WIFI €1,029.00
9000 Midea Blanc Α++/Α+++ with WIFI €435.00
12000 Midea Blanc Α++/Α+++ with WIFI €459.00
18000 Midea Blanc Α++/Α+++ with WIFI €730.00
24000 Midea Blanc Α++/Α+++ with WIFI €940.00
12000 Midea Vertu Plus €599.00
12000 Midea BreezeleSS €619.00
12000 Midea 4way €1,030.00
18000 Midea 4way €1,255.00
24000 Midea 4way €1,500.00
48000 Midea 4way €2,850.00
12000 Midea Duct €940.00
18000 Midea Duct €1,190.00
24000 Midea Duct €1,475.00
36000 Midea Duct €2,820.00
48000 Midea Duct €2,900.00
24000 Midea Cabinet MFM €1,665.00
55000 Midea Cabinet MFM €3,095.00
9000 Bora GWH 09AAB-K6DNA3A €420.00
12000 Bora GWH 12AAB-K6DNA3A €470.00
16000 Bora GWH 18AAD-K6DNA1B €620.00
18000 Bora GWH 18AAD-K6DNA1A €740.00
24000 Bora GWH 24AAE-K6DNA4C €870.00
9000 Skyworth Delfin €375.00
12000 Skyworth Delfin €399.00
18000 Skyworth Delfin €710.00
24000 Skyworth Delfin €810.00
Air Cleaner MC70L Daikin €460.00
Dehumidifier MDDF Midea €199.00
Water Dispenser JL1645T-Z Midea €299.00
Total:
First Name:
Last Name:
Delivery Address:
Email:
Phone:
Notes:
- Delivery in 5 working days
- Prices include V.A.T.